مفیدستان:هر چقدر کیفیت یک تبلیغ که به صورت عکس تهیه شده است، بالا بوده و از شگردهای مدرن و به‌روز عکسبرداری در آن استفاده شود، آن تبلیغ بدون داشتن یک نکته خلاقانه، کارایی چندانی نداشته و تأثیر قابل توجهی را بر مخاطبان خود به دنبال نخواهد داشت.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

مطلب «سبک، به اندازه توان یک مورچه» یعنی چه؟ در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :«سبک، به اندازه توان یک مورچه» یعنی چه؟
http://mofidestan.ir/%d8%b3%d8%a8%da%a9%d8%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%da%86%d9%87-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%9f/